Teologi

Vil du vide mere, så kontakt

Martin Lorenzen

ml@alivekirken.dk

Teologi: Noget om hvad vi tror

Vi bekender os til BIBELEN som Guds ord som rettesnor for liv og lære samt til den nikænske og apostolske trosbekendelse, som også bruges i folkekirken.

Grundlæggende bygger vi på tre teologiske søjler:

  1. Evangelikal: Vi tror på bibelens budskab om hvem Gud er, hvem vi som mennesker er, hvordan ondskab kom ind i verden og adskiller os fra Gud, men også Guds frelsesplan for ethvert menneske gennem tro på Jesus Kristus, Guds søn og en del af den treenige Gud, og hans stedfortrædende korsdød, som befrier os fra synd, skyld, skam og sygdom beseglet ved hans opstandelse fra de døde. Dette budskab, tror, bekender, viser og forkynder vi til alle, for at de også skal opleve glæden ved at blive Guds børn og en del af det kristne fællesskab.
  2. Baptistisk: Vi tror på og praktiserer dåben som en vigtig bekendelseshandling på baggrund af egen tro og overgivelse til Jesus Kristus som ens frelser og herre.
  3. Pentekostal (karismatisk): Vi tror på Helligånden som en del af den treenige Gud og ham, der fylder os med Guds nye liv og udruster os med frimodighed, kraft og gaver til at leve for Gud og tjene ham og betjene mennesker omkring os. En vigtig del af Helligåndens gaver er bl.a. tungetale, profeti og helbredelsesgaver.